'Laadinfra vergt betere laadpaalbenutting en eigen aansluitcategorie' zo schrijft Energeia. Geef netbeheerders de ruimte om een aparte aansluitcategorie voor laadpalen in het leven te roepen, geef € 1.500,- laadtegoed bij 2de hands EV's alsmede € 6.000,- aankoopsubsidie. Deze en andere suggesties klonken gisteren tijdens de bijeenkomst Elektrisch Rijden in de 2de kamer. Lees meer hieronder en bekijk de video’s.

Hoe kan Nederland de doelstellingen nog meer uit het energieakkoord voor elektrisch rijden halen? Transitie naar elektrisch rijden versnellen

  1. Bied een tijdelijke financiële stimulans aan om de ‘Total Cost of Ownership’ (TCO) voor particuliere rijders bereikbaar te maken, zodat naast de zakelijke markt ook de particuliere markt opengebroken wordt.
  2. Ontmoedig de aanschaf van bestelauto’s en taxi’s voorzien van diesel- en benzinemotoren door de huidige vrijstelling van BPM en MRB voor ondernemers te herzien. Hierdoor wordt elektrisch rijden een aantrekkelijker alternatief voor ondernemers, waardoor de luchtkwaliteit in het stedelijk gebied sterk verbetert.
  3. Voorzie de elektriciteit bij alle laadinfrastructuur (privaat/thuis, semi-publiek en publiek) van een vrijstelling van de energiebelasting door het gebruik van een aparte aansluitcategorie. Dit verbetert zowel de business case voor laadinfrastructuurbedrijven als de TCO voor e-rijders.
  4. De fiscus rekent een dubbele BTW over thuisladen met een zakelijke (lease) auto. Dit werkt tegen de adoptie van elektrisch autorijden. Wij verzoeken de overheid hier nader onderzoek naar te doen.
  5. Een gelijk speelveld tussen tankstations en laadstations langs de snelweg is gewenst. Laadstations zijn net als benzinestations een basisvoorziening, waardoor ze ook voorzieningen zouden mogen exploiteren en recht hebben op bebording langs snelwegen. Dat is nu nog steeds niet het geval.
  6. Net als bij tankstations zou er maar één aanbieder van laadinfrastructuur moeten worden toegestaan per verzorgingsplek.