Shell bevoordeeld door Rijkswaterstaat?

Oliegigant Shell heeft onlangs met NewMotion een aanbieder van elektrische laadpalen overgenomen. Hiermee stapt Shell officieel in de wereld van elektrisch rijden. Terwijl laadvoorziening-bedrijven zoals Fastned en MisterGreen afgelopen jaren grote investeringen hebben gedaan, lijkt voor Shell de weg direct te moeten worden vrijgemaakt. En worden op deze manier Fastned en MisterGreen vriendelijk bedankt voor hun diensten.

Situatie

De Staat der Nederlanden (Staat) is zich van het feit bewust dat laadvoorzieningen voor elektrische auto's langs de Nederlandse snelwegen noodzakelijk zijn om de overheidsdoelstellingen op het gebied van klimaat en milieu te kunnen behalen.

Voor de aanleg en exploitatie van laadvoorzieningen langs de Nederlandse snelwegen, waren volgens de Staat de zittende benzinestations (oliemaatschappijen) en wegrestaurants de enige partijen die hiervoor in aanmerking kwamen. Om een landelijk dekkende laadinfrastructuur te creëren, heeft de Staat de zittende oliemaatschappijen en wegrestaurants verzocht laadvoorzieningen te realiseren. De oliemaatschappijen en wegrestaurants hebben destijds echter aangegeven hier niet toe bereid te zijn en hebben dit verzoek dan ook naast zich neergelegd.

Sterker nog, de oliemaatschappijen hebben de Staat weggelachen. Dat was voor de Staat reden om in 2012 de vraag breder uit te zetten. Zij maakten de verlening van concessies voor laadstations mogelijk voor iedereen. Ook de oliemaatschappijen mochten meedingen.

Rijkswaterstaat: ''Situatie van stilzittende oliemaatschappijen moest worden doorbroken''

Voor de concessieverlening riep Rijkswaterstaat partijen op om zich in te schrijven. Een lotingsprocedure bepaalde uiteindelijk voor iedere locatie de volgorde van rechthebbende om een laadstation te realiseren. Ondermeer MisterGreen en Fastned maakten deel uit van de ondernemingen die zich destijds hebben ingeschreven en hebben geïnvesteerd in de realisatie van laadvoorzieningen. Zowel MisterGreen als Fastned hebben op dit moment dan ook meerdere laadstations langs de Nederlandse snelwegen staan.

En juist nu de transitie naar duurzame mobiliteit in Nederland echt vorm begint te krijgen en de vraag naar laadvoorzieningen stijgt, gaat oliemaatschappij Shell toch ineens overstag. Afgezien van het feit dat Shell tijdens de loting destijds heeft aangetoond totaal geen interesse te hebben, krijgen zij hiervoor toestemming.

Rechtzaak

Ondanks dat de oliemaatschappijen waaronder Shell nog steeds geen interesse hadden in het plaatsen van laadvoorzieningen, spande zij een rechtszaak aan tegen de Staat om de nieuwe toetreders te weren. Deze rechtszaak werd uiteindelijk ook in hoger beroep verloren door de oliemaatschappijen. Echter, zijn tijdens deze rechtszaak wel twee bijzondere toezeggingen gedaan door Rijkswaterstaat:

  1. Rijkswaterstaat zou toiletten en eet- en drankvoorzieningen bij de zelfstandige laadstations verbieden.
  2. De oliemaatschappijen mochten wel blijven stilzitten en later alsnog vergunningen voor laadvoorzieningen aanvragen als aanvullende voorzieningen bij hun huidige benzinestations.

Fastned en MisterGreen maken nu bezwaar tegen deze situatie. Vooral vanwege het feit dat onder andere Shell jaren na de sluiting van de openbare concessie verdelingsprocedure alsnog toestemming heeft gekregen om laadvoorzieningen aan te bieden op de vergunning die zij hebben om brandstof te verkopen. Andersom mogen laadstations namelijk ook niet zomaar benzine verkopen bij hun laadstations.

Daarnaast krijgen Fastned en MisterGreen op dit moment geen toestemming van Rijkswaterstaat om andere voorzieningen bij de laadstations te plaatsen. ''Wij willen onze klanten niet in de kou laten staan en ze de mogelijkheid geven een kop koffie of een broodje te halen of even naar het toilet te gaan'', aldus Langezaal. Rijkswaterstaat verleent hiervoor geen toestemming omdat de verkeersveiligheid in het geding zou zijn. Dit veiligheidsissue lijkt echter pas van toepassing als we twee aanbieders van laadstations zijn. Dit lijkt heel vreemd, want dan rijst de vraag waarom de benzinestations dat wel mogen.

Daarnaast moeten benzinestations het vooral hebben van de verkoop van broodjes, dranken en andere voorzieningen. Het zou daarom geen eerlijk level playing field betekenen wanneer laadstations hiervoor geen toestemming krijgen. De kwesties zijn door Fastned en MisterGreen bij de rechter voorgelegd.

Uitspraak

Fastned is door de rechter in het gelijk gesteld wat betreft het aanbieden van toiletten en eet- en drankvoorzieningen. De rechter heeft aangegeven dat de motivatie van Rijkswaterstaat niet rechtmatig is en haar standpunt moet herzien. De Staat is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. Over het feit dat onder andere Shell nu alsnog toestemming krijgt voor het plaatsen van laadvoorzieningen moet de rechter nog een inhoudelijk oordeel vellen.

Op de hoogte blijven

Wij zullen dit onderwerp op de voet volgen en je op de hoogte houden! Wil je meer lezen over dit onderwerp, MisterGreen of andere interessante onderwerpen? Meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief.