Je bent niet ingelogd

Login om de voortgang van je voorstellen te zien.

Log hier in

Het einde van een tijdperk

Zodra autonoom rijdende auto's volledig wettelijke goedkeuring hebben, zal in 2030 zo'n 95% van de Amerikaanse bevolking gebruik maken van 'transport-as-a-service' (TaaS), ook wel 'mobility-as-a-service' (MaaS). Dit concludeert het onderzoek van RethinkX. TaaS-bedrijven bezitten en opereren gehele ‘vloten’ van volledig autonome elektrische auto’s en kunnen passagiers op deze manier de beste service, snellere ritten en het hoogste niveau van veiligheid bieden. Dit alles tegen kosten die tien keer lager zijn dan de huidige kosten van het individueel bezit en gebruik van auto’s. Deze autonome elektrische auto-vloten zullen bestaan uit verschillende autotypes (grootte, configuratie, etc.), zodat aan de wensen van iedere passagier kan worden voldaan.

RethinkX Project

RethinkX is een onafhankelijke denktank die de snelheid en schaal van technologie-gedreven veranderingen in de samenleving analyseert en voorspelt. Op basis van bewezen analyses helpt het investeerders, bedrijven, beleidsmakers en politici keuzes te maken die centraal staan. Dit artikel beschrijft de bevindingen van hun onderzoek over de toekomstige veranderingen binnen het (openbaar) mobiliteitsnetwerk.

Het einde van het autobezit

Het draait allemaal om de kosten

Uit de gedetailleerde analyse van RethinkX blijkt dat de kosten van TaaS tot een niveau zullen dalen dat zo ver onder de kosten ligt van individueel autobezit, dat mensen zullen afzien van het hebben van een eigen auto. Zodra het autonoom rijden is goedgekeurd door nationale wetgeving, zal dit proces zich dan ook zeer snel voltrekken. ''Veel sneller dan tot nu toe werd aangenomen'', aldus het rapport.

Bij deze transformatie van het mobiliteitsnetwerk draait het volgens de onderzoekers niet alleen om het feit dat elektrische auto’s de traditionele auto met verbrandingsmotor vervangen, het gaat namelijk veel verder. Er vindt namelijk een totale verschuiving plaats van autobezit naar autogebruik: mensen zullen geen auto meer bezitten, maar alleen gebruiken op de momenten dat het nodig is. De gehele autobranche, waaronder de autoverkoop en het autobezit, zal hierdoor drastisch veranderen. Vanaf het moment dat mensen inzien dat de kosten van het bezitten van een auto veel hoger zijn dan het gebruik van TaaS, zal deze verandering in hoog tempo plaatsvinden.

''De Transport-as-a-Service opkomst zal het einde betekenen van het huidige autobezit.''

Alle auto’s binnen een TaaS-vloot zullen elektrische en autonoom zijn. Deze service biedt een veel comfortabeler gebruik van een auto aan, waarbij het niet nodig is om te auto te besturen, parkeren, onderhouden, verzekeren of opladen. Een nieuwe manier van vervoer waarbij alleen ingestapt hoeft te worden en waarbij je tijdens de rit kunt lezen, slapen of verder kunt gaan met werkzaamheden.

Het doorslaggevende kostenverschil tussen individueel autobezit en TaaS zit in het feit dat voor het bezitten van een auto, deze moet worden aangeschaft en hierbij nog de kosten voor het onderhoud en gebruik komen. Bij het gebruik van TaaS, worden al deze kosten vervangen door eenmalige kosten per rit. Uit de analyse van het onderzoek blijkt dat deze kosten van TaaS uiteindelijk wel twee tot tien keer goedkoper zullen zijn dan het aanschaffen en onderhouden van een persoonlijke auto. De kosten van TaaS zullen mogelijk zelfs nog verder verlaagd kunnen worden naarmate de technologie van autonome auto’s wordt verbeterd.

Vaak gehoorde argumenten tegen de ontwikkeling van autonome auto's en services zoals TaaS zijn: liefde voor autorijden, angst voor vreemden of simpelweg gewoonte. Echter, hebben pre-TaaS bedrijven als Uber, Lyft en Didi ondertussen miljarden geïnvesteerd om dit soort gedragsproblemen te overwinnen. Met succes blijkt, in New York alleen al vervoerden pre-TaaS bedrijven afgelopen jaar 500.000 passagiers per dag. Meer dan een verdriedubbeling ten opzichte van 2015.

''Voor het eerst in de geschiedenis zullen alle consumenten toegang hebben tot goedkoop en gemakkelijk beschikbaar vervoer, zonder daarvoor een auto te hoeven kopen.''

Deze verschuiving van het (openbaar) mobiliteitsnetwerk zal zich het eerst voltrekken in dichtbevolkte grote steden. Waarbij de groep eerste gebruikers zal bestaan uit jongeren, lichamelijk beperkten, armen en ouderen, aangezien zij in eerste instantie weinig tot geen toegang hebben tot hoogwaardige en betaalbare transportmogelijkheden.

De kosten van TaaS

Autobezit is zeer inefficient. Uit het onderzoek blijkt dat huidige auto’s gemiddeld slechts 5 tot 10% van de dag gebruikt worden door hun eigenaar. Terwijl auto’s vanuit de TaaS vloot 24 uur per dag beschikbaar zijn. Hierdoor is het autogebruik veel efficiënter en vallen ook de gebruikskosten veel lager uit. Autonome elektrische auto’s zijn daarnaast, in vergelijking met auto’s met een verbrandingsmotor, betrouwbaarder en efficiënter. Dit leidt uiteindelijk tot significante kostenbesparingen met betrekking tot de financiering, het onderhoud, de verzekering en brandstof (bekijk hier het artikel voor de gedetailleerde kostenanalyse).

''Het grote kostenverschil zal de beslissende factor zijn voor de snelheid en mate van TaaS-adoptie door autobezitters.''

Omdat de kosten van TaaS significant lager zullen zijn dan die voor autobezit, zal de verkoop van auto’s dalen, met dalende opbrengsten in de markt als gevolg. Dit zal uiteindelijk resulteren in een vicieuze cirkel. Door de dalende opbrangsten zullen autofabrieken moeten sluiten, wat weer zal leiden tot (nog) veel hogere kosten binnen de traditionele auto-industrie.

Het Systeem

In navolging van andere technologie-gedreven veranderingen binnen de samenleving, zoals bijvoorbeeld de digitale camera en mobiele telefoon, zal het gebruik van TaaS de zogeheten 'technology-adoption lifecycle' volgen. Dit houdt een S-vormige ontwikkeling in, waarbij de groep van eerste gebruikers (jongeren, lichamelijk beperkten, armen en ouderen) zullen zorgen voor de noodzakelijke 'bepalende massa' om het omslagpunt te bereiken. Vanaf dit punt stijgt de vraag naar TaaS en neemt het aantal beschikbare auto’s toe, waarna de groei van TaaS exponentieel toe zal nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de opkomst van de digitale camera. Hoe meer gebruikers, hoe meer verschillende services er beschikbaar kwamen. Dit versnelde dan weer de ontwikkeling, waarna de camera's steeds goedkoper werden.

Negatieve vicieuze cirkel

Zodra het TaaS-concept wordt opgepakt door de eerste grote massa gebruikers, zal het individueel autobezit en de auto-industrie in een vicieuze cirkel terecht komen die de markt sterk zal beïnvloeden. Hierdoor zal onder andere het individueel autobezit steeds verder afnemen.

De eerste gebruikers van TaaS zullen hun auto nog kunnen verkopen aan mensen die zelf een auto willen beziten. Tot het punt dat de grote meerderheid individueel autobezit niet meer als gewenst ziet en van zijn of haar auto af wilt. Tankstations, garages, autodealers, etc. zullen niet meer nodig zijn en zullen voor een groot deel verdwijnen. Mensen zullen steeds verder moeten rijden om hun auto te tanken of om onderhoud te laten uitvoeren, met als gevolg dat de kosten voor individueel autobezit nog verder oplopen. En dit terwijl de kosten voor TaaS steeds verder dalen. Het groeiende verschil tussen de kosten voor autobezit en TaaS resulteert dan weer in steeds meer mensen die van hun auto af willen, het sluiten van garages en het in stand houden van de vicieuze cirkel.

Uit het onderzoek van RethinkX blijkt dat als gevolg van TaaS, de reistijd en files zullen afnemen. De door mensen bestuurde auto’s zullen het verkeer juist ophouden en sociale druk zal er uiteindelijk voor zorgen dat ook de laatste autobezitters uiteindelijk zullen overstappen op TaaS.

Stakeholder dynamiek

De transformatie van het mobiliteitsnetwerk, net als andere van dit soort extreme (sociale) veranderingen binnen de samenleving, zal zich voltooien aan de hand van de keuzes die gemaakt worden door de belangrijkste stakeholders: consumenten, bedrijven en beleidsmakers. Deze groepen zijn onderling verbonden aan elkaar en iedere individuele keuze van de ene groep heeft invloed op keuzes van de andere groep.

De consument

De vraag naar TaaS en niet het aanbod zal uiteindelijk de belangrijkste factor zijn voor het succes van TaaS. Het groeiende kostenverschil tussen het autobezit en het gebruik van TaaS zal er voor zorgen dat die vraag alleen maar sterk zal toenemen. Ook het sociale en beïnvloedbare gedragsaspect van mensen zal hierin een rol spelen. Zodra mensen anderen gebruik zien maken van TaaS zullen zij dit willen ervaren. De lage kosten en het gemak waarmee gebruik kan worden gemaakt van TaaS, er hoeft namelijk alleen een app te worden gedownload, zal er voor zorgen dat mensen uiteindelijk ook gebruik zullen blijven maken van de service.

Een overzicht van verschillende factoren die van invloed zijn op de keuze van mensen om TaaS wel of niet te gebruiken:

Individueel autobezit

 • persoonlijkheid
 • sociale status
 • liefde voor autorijden
 • angst voor autonome auto's

Transport-as-a-Service

 • kosten
 • reistijd
 • gemak
 • vrije tijd tijdens rit
 • inkomsten
 • veligheid

De invloed van elke van deze factoren afzonderlijk is afhankelijk van de persoon. Echter, laat het onderzoek zien dat het stijgende kostenverschil tussen bezit en gebruik de meest belangrijke reden is voor mensen om over te stappen.

Het bedrijfsleven

De economische potentie van TaaS en de competitieve mobiliteitssector zullen er toe leiden dat het aanbod van beschikbare auto’s de stijgende vraag zal volgen. In het begin zal er een 'winner-takes-all' markt ontstaan, waarbij aanbieders zullen proberen de grootste in de markt te worden. Het willen domineren van de markt zal leiden tot een groot aanbod van auto’s, wat zich weer zal vertalen in lage(re) prijzen.

De concurrerende rol die TaaS kan gaan spelen ten opzichte van de huidige vervoersbedrijven zou een motivatie kunnen en moeten zijn voor deze bedrijven om zich nu al aan te passen aan deze verandering. De economische mogelijkheden (''multi-trillion-dollar market'') in de mobiliteitssector, zullen veel nieuwe bedrijven aantrekken. Hierdoor zal het moeilijk zijn voor een enkel bedrijf om een monopolistische status te verwerven. Dit is weer voordelig voor de consument aangezien er hierdoor concurrerende prijzen zullen gelden. Uit de analyse blijkt dat er uiteindelijk slechts enkele bedrijven over blijven die zich staande kunnen houden binnen de TaaS markt.

De beleidsmakers

De beleidsmakers zullen een grote rol spelen binnen het process van TaaS. Hun beslissingen kunnen het process zowel versnellen als vertragen. De eerste en meest belangrijke beslissing zal zijn om eventuele barrières op nationaal, provinciaal of regionaal niveau te verwijderen. In Amerika heeft de overheid aangegeven 4 miljard dollar te zullen investeren in de ontwikkeling van technologie voor autonome auto’s. Daarnaast heeft 'The National Highway Traffic Safety Administration' (NHTSA) inmiddels aangegeven dat het is begonnen met de ontwikkeling van een 'framework' voor de veiligheid en versnelde ontwikkeling van dit soort geavanceerde technologieën als autonoom rijdende auto’s.

De staat Californië wacht zelfs niet op goedkeuring van de overheid. De 'Golden State', waar zich meerdere bedrijven hebben gevestigd die onderzoek doen naar autonoom rijden (Tesla, Google, Uber), heeft onlangs 30 aanvragen goedgekeurd met betrekking tot het testen van autnome auto's op de openbare weg. Bovendien heeft de staat aangegeven later dit jaar volledige goedkeuring te geven voor dit soort testen.

De verwachting is dat net als Californië, ook andere staten en landen zullen volgen met het aanpassen van hun regelgeving met betrekking tot autonome auto’s. Vanwege de economische en sociale voordelen, maar bovendien vooral ook vanwege het positieve duurzame effect van elektrische auto’s.

De snelheid en mate van TaaS-adoptie

Het onderzoek van RethinkX is gedaan op basis van regelgeving die Level 5 van autonome auto’s toestaat. Verdere ondersteunende regelgeving, zal zorgen voor een (nog) snellere invoering van het TaaS netwerk. Op basis van de analyses, zal 2021 het sleuteljaar zijn met betrekking tot definitieve goedkeuring en beschikbare technologie. Gezien de huidige ontwikkelingen in de elektrische automarkt, kan dit zelfs ook nog één tot twee jaar eerder zijn.

(Grote) Steden eerst, dan de rest

De invoering van het TaaS netwerk zal zich in vijf perioden voltrekken.

 • Fase 0: Goedkeuring
  Dit is de ontwikkeling die op dit moment plaatsvindt. Pre-taaS bedrijven zoals (Uber, etc.) krijgen steeds meer mogelijkheden (versoepeling regelgeving) en krijgen ook steeds meer gebruikers.
 • Overgangsfase
  Dit is het moment van algehele goedkeuring van autonome auto’s op de openbare weg (het jaar 2021 in het onderzoek van RethinkX).
 • Fase 1: Vroege overgangsfase (jaar 1-3)
  Pre-taaS bedrijven zetten hun gehele vloot over naar elektrische autonome auto’s en zullen zo de (eerste) TaaS bedrijven zijn.
 • Fase 2: Algemene overgangsfase (jaar 3-8)
  TaaS zal zich verder verspreiden. Autobezitters zullen hun auto verkopen en in plaats hiervan alleen nog maar gebruik maken van TaaS.
 • Fase 3: Eindfase (jaar 8-10)
  Deze fase zal gekenmerkt worden doordat de rol van autoriteiten binnen het openbaar vervoer dramatisch veranderd zal zijn. Waarbij het bezitten en managen van voertuigen nu veranderd zal zijn in het managen van TaaS-aanbieders om op deze manier te zorgen voor eerlijke en algehele toegang tot een autonome elektrische auto voor iedereen.

Voldoen aan de vraag

Uit het onderzoek komen geen verstoringen in het aanbod van autonome auto’s naar voren, waardoor ook tijdens de tweede fase aan de grote vraag zal kunnen worden voldaan. Een bottleneck met betrekking tot het aanbod van elektrische auto’s zou het aanbod van grondstoffen als Lithium en Cobalt kunnen zijn. Echter, voor het onderzoek zijn mineralen-experts geïnterviewd. Deze experts gaven onder andere aan dat de huidige lithium reserves (30 miljoen ton) genoeg zijn om aan de vraag in de scenario's van dit onderzoek te voldoen. Bovendien zullen auto’s veel efficiënter gebruikt worden, waardoor minder auto’s en grondstoffen nodig zijn.

Big Bang Disruption

De start van deze transformatie zal zijn nadat autonome elektrische auto’s volledig zijn goedgekeurd op de openbare weg. Deze goedkeuring hangt op dit moment nog af van technologische vooruitgang, maar vooral ook van wereldwijde wetgevende goedkeuring. De analisten van RethinkX verwachten dat dit vanaf 2021 het geval zal zijn. Het moment wanneer TaaS beschikbaar zal zijn, zal bekend worden als de 'Big Bang Disruption'. Houd 2021 dus goed in de gaten!

Autobezit versus Autogebruik

Het onderzoek laat een verschuiving zien van autobezit naar autogebruik. Bij MisterGreen is er nu al sprake van deze verschuiving. Ervaar bij een Full Operational Leasecontract ook het gemak van het 'gebruiken' van de auto!

Bestellen?

Vraag hier direct een offerte aan voor de Tesla Model S.

Op de hoogte blijven?

Wil je het laatste nieuws over MisterGreen, Tesla of andere interessante artikelen in je mailbox ontvangen? Laat dan hier je emailadres achter.