PRIVACY

 

 

Privacy &Cookie Statement (v1.0 - 21 juni 2017)

MisterGreen Lease B.V. (hierna te noemen “MisterGreen”), gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61171247, respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website.

Onze dienstverlening is transparant, persoonlijk en betrouwbaar. Daarom zijn wij voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften.

MisterGreen gaat daarbij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Hiervoor hebben wij passende maatregelen genomen, om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en misbruik te voorkomen.

In onderstaand deel van de Privacy & Cookie Policy staat omschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en op welke wijze wij gebruik maken van cookies.

 

Privacy Statement

Via onze websites worden privacy gevoelige gegevens, ofwel persoonsgegevens verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Middels deze policy verklaren wij dan ook dat persoonlijke gegevens zorgvuldig door ons worden verwerkt en beveiligd.

 

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Indien het benodigd is om tot afhandeling van het beoogde doeleinde te komen, worden (een deel van) de door uw verstrekte persoonsgegevens aan een derde partij doorgegeven. De persoonsgegevens worden alleen verstrekt indien dit op uw verzoek is en noodzakelijk is voor de afhandeling van het beoogde doeleinde.

Verder zullen, zonder uw voorafgaande toestemming, de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen worden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een gezamenlijke overeenkomst of wanneer de verstrekking van uw persoonsgegevens ons wettelijk verplicht is.

Ten behoeve van de borging van een correcte verwerking van uw persoonsgegevens door onze partners, wordt, indien nodig, een bewerkersovereenkomst met deze partners gesloten.

 

MisterGreen deelt onderstaande data met de volgende derden

Jouw lease auto is uitgerust met een track & trace. Dat is een apparaatje waardoor we de technische gegevens, te weten kilometerstanden en meldingen gerelateerd aan het onderhoud van de auto, kunnen uitlezen. Hierdoor hoef je tussentijds geen kilometeropgaves aan ons te verstrekken en kunnen we je tijdig informeren over een eventuele onderhoudsbeurt of gesignaleerde technische mankementen aan jouw auto. Tevens kunnen wij bij een vermoeden van diefstal de auto traceren.

 

Cookie Statement

 

Wat is een cookie?

De website(s) van MisterGreen maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw PC, laptop, tablet of smartphone worden opgeslagen. Sommige van deze cookies zijn nodig om de website voor u optimaal te laten werken. Andere cookies helpen ons de website te verbeteren of maken het mogelijk om u een betere gebruikerservaring aan te bieden.

 

 

Melding op onze website inzake cookies

Op het moment dat u onze website bezoekt, komt een melding in het venster waarin staat dat u de cookies kunt accepteren. Tevens staat hier dat indien u niet expliciet de cookies accepteert, maar wel gebruik maakt van de website dat wij ervan uit gaan dat u de cookies accepteert. Indien u de cookies uitschakelt dan is dat te allen tijde een mogelijkheid. Bij dezen willen wij u er wel op wijze dat dit mogelijk tot gevolg heeft dat onze website hierdoor niet optimaal meer werkt. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

 

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookie policy

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Wij raden u aan om deze policy met regelmaat te raadplegen, zodat u bekend bent met de wijzigingen.

 

Vragen?

Indien u nog vragen heeft of meer informatie wenst naar aanleiding van deze privacy en cookie policy, neemt u dan gerust contact op via contact@mistergreen.nl.