Voorwaarden MisterGreen Goldcard

  • Het gratis laden met de MisterGreen Goldcard is een tijdelijke actie.
  • MisterGreen is op elk moment gerechtigd om het gratis laden stop te zetten of aan te passen.
  • Er kunnen geen rechten of verplichtingen aan de MisterGreen Goldcard worden ontleend.
  • MisterGreen behoudt zich het recht om deze campagne stop te (laten) zetten of aan te passen. In deze gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op enige (schade)vergoeding.
  • MisterGreen sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte, middellijke en onmiddellijke schade die intreedt als gevolg van de Goldcard.
  • Op de rechtsverhouding die ten gevolge van deze campagne ontstaat is Nederlands recht van toepassing.