AKEF investeert in MisterGreen

Op maandag 21 juli 2014 zette het Amsterdams Klimaat & Energiefonds definitief zijn handtekening onder een investeringsbijdrage van € 2,5 miljoen in de leasemaatschappij voor elektrische voertuigen MisterGreen Electric Lease. Amsterdam stimuleert elektrisch vervoer. Elektrisch rijden is schoner, stiller en zuiniger en helpt bij het bereiken van één van de speerpunten van het Amsterdamse stadsbestuur, het stimuleren van elektrisch vervoer. Het aantal blijft de komende jaren stijgen en bereikt in 2016 een verwacht aantal van minstens 6.000. MisterGreen Electric Lease verzorgt leasecontracten voor elektrische auto’s waaronder Tesla’s, Nissans en Renaults.

“Amsterdam is wereldwijd een van de voorlopers in elektrisch vervoer. Door deze financiële impuls van het Amsterdams Energiefonds kunnen wij in en rondom Amsterdam verder uitbreiden. Steeds meer particulieren en bedrijven zien de voordelen van het elektrisch rijden. Door steeds meer voertuigen in Amsterdam elektrisch te laten rijden, dragen we fors bij aan een schonere stad, door minder CO₂, stikstof en fijnstof. Wij zijn dan ook zeer verheugd met de stimulans van het Amsterdams Klimaat & Energiefonds.”, aldus MisterGreen oprichters Florian Minderop en Mark Schreurs.

Het laatste Tesla nieuws