De EV-Revolutie: deel 2

Steeds meer landen gaan de productie en verkoop van brandstofauto's verbieden. Met deze regelgeving wordt een framework gecreëerd om zowel de autofabrikanten als de consumenten te sturen naar elektrisch rijden. En dit lijkt te werken, het aantal nieuwe elektrische modellen blijft stijgen.

Regelgeving en marktontwikkeling

Tegenwoordig is ongeveer 60% van de wereldwijde verkoop van elektrische auto's ook echt volledig elektrisch. De resterende 40% bestaat uit plug-in hybride auto's. In Nederland zijn de cijfers anders. Volgens het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, zijn er afgelopen jaar in Nederland 24.477 nieuwe elektrische auto's geregistreerd, slechts 6.4% van het totaal aantal nieuwe autoregistraties (382.825). Van het aantal elektrische auto's waren er 3.737 (15,3%) volledig elektrisch en 20.740 (84,7%) plug-in hybride. Er worden dus nog significant meer plug-in hybride auto's verkocht. De groei van de wereldwijde markt is goed te zien in onderstaande afbeeling uit het Global EV Outlook 2017 rapport van the International Energy Agency (IEA).

Regelgeving

In het recente Klimaatakkoord van Parijs zijn verschillende afspraken gemaakt met betrekking tot het terugdringen van de CO2-uitstoot. Transport heeft een grote impact op de CO2-uitstoot en speelt dan ook een belangrijke rol bij de maatregelen om deze uitstoot te verminderen. Het uitfaseren van de productie en verkoop van brandstofauto's wordt dan ook in steeds meer landen aangekondigd.

Met deze regelgeving wordt er een framework gecreëerd om zowel de consumenten als de autofabrikanten te sturen richting elektrisch rijden. Bovendien lijkt er nu op dat er een strijd plaats vindt om de koppositie met betrekking tot de stimulerende regelgeving en het aantal elektrische auto's. Waar Californië lang de onbetwiste koploper was, zijn er verschillende regio's in China die hard op weg zijn om deze koppositie over te nemen. Dit lijkt wel een goede wedloop!

Groei van de markt

Het blijft lastig om te bepalen wat de ander heeft veroorzaakt, het bekende "kip of het ei" verhaal. Historisch gezien was de vraag naar elektrische auto's laag, wat autofabrikanten dan ook vaak als reden aangeven waarom zij een beperkt aanbod hadden. Terwijl anderen juist weer aangeven dat het beperkte aanbod de vraag laag hield. Tesla draait dit om met de nieuwe Model 3, door eerst de vraag te polsen en de auto te laten pre-orderen. Dit lijkt met ruim een half miljoen reserveringen vooralsnog een juiste beslissing.

De groei van het aantal elektrische auto's is sinds 2010 sterk toegenomen. Zo is de wereldwijde groei van het aantal plug-in hybride auto's vanaf 2012 ieder jaar met 40% toegenomen. Cumulatief gezien betekent dit dat in 2017 tien keer zoveel auto's verkocht zullen worden ten opzichte van 2012.

Het blijkt echter ontzettend moeilijk om de trend van EV's te voorspellen. Bloomberg New Energy Finance (BNEF) publiceerde afgelopen jaar het EV Outlook rapport 2016. Hierin gaven zij aan dat de verwachte verkoop van plug-in hybride auto's in 2040, 35% van de totale verkoop zal zijn, resulterend in de verkoop van 410 miljoen plug-in hybride auto's. Dit jaar heeft BNEF deze voorspelling alweer aangepast naar 54%, resulterend in een wereldwijde verkoop van 600 miljoen plug-in hybride auto's. Dit betekent een stijging van 200 miljoen auto's na 1 jaar van nieuwe data. Dit laat zien hoe snel de EV-markt zich ontwikkelt en hoe moeilijk het is om deze te voorspellen.

Een jaarlijkse groei van meer dan 50% klinkt misschien niet realistisch, echter is dit Tesla al bijna gelukt met een groei van 47% vanaf 2013. En dat ondanks dat vrijwel alles nog moest worden opgebouwd: werknemers, infrastructuur, technologie, procedures, etc. Bovendien komt het vaker voor. Zoals te zien is in onderstaande afbeelding kende ook de smartphonemarkt een jaarlijkse groei van 46,4% van 2004 tot 2014. In China lag dit percentage zelfs nog hoger. Waar smartphone-gebruikers in 2010 verantwoordelijk waren voor slechts 5% van het mobiele netwerk, was dit in 2015 opgelopen tot 70%! Uiteraard moet in beschouwing worden genomen dat een smartphone niet gelijk staat aan een auto.

Elektrische auto's bieden echter iets wat bij smartphones nooit het geval was: ze worden goedkoper! De EV markt ontwikkelt zich razendsnel en op dit moment zijn elektrische auto's in gebruik al goedkoper dan brandstofauto's. De verwachting is dat volledig elektrische auto's de komende jaren ook in aanschafprijs goedkoper zullen worden en uiteindelijk significant lagere total cost of ownership (TCO) zullen hebben dan brandstofauto's.

Tesla Model 3 bestellen

Maak nu nog gebruik van een vroeg reserveringsnummer bij MisterGreen en rijd hierdoor als een van de eerste in Nederland de Tesla Model 3. Sluit je aan bij de 'Club van 1.000' van MisterGreen.

Op de hoogte blijven?

Klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief van MisterGreen.