MisterGreen opent eigen snellaadnetwerk, genaamd MisterGreen Fast Charging Network. The Fast Charging Network is een zuster onderneming van MisterGreen Electric Lease. Door de bouw van goedkope snelladers langs de Nederlandse snelweg wil MisterGreen elektrisch rijden voor iedereen toegankelijk maken. MisterGreen beschikt in Nederland over de exclusieve concessie tot 2027 om een netwerk van laadstations aan de autowegen te exploiteren. Dit betekent dus dat MisterGreen op 20 locaties in Nederland het alleenrecht heeft tot de exploitatie hiervan. Momenteel rijden er in Nederland 6.000 à 7.000 volledig elektrische auto’s rond, hybride voertuigen niet meegerekend. Op basis van de afzetprognoses van fabrikanten stijgt dit aantal tot circa 20.000 eind volgend jaar. Daarna is nog eens een vertienvoudiging te verwachten tot 2020. MisterGreen gaat de komende jaren 20 snellaadstations voor elektrische auto’s langs de snelwegen realiseren.

http://www.thefastchargingnetwork.nl/