Wegenbelasting stijgt minder snel dan gepland!

Geschreven door: Kees Roelandschap / Tesla Expert | Datum: 10-04-2024, om 14:00 uur


Aanpassingen in Wegenbelasting in het Voordeel van Elektrische Auto's

Na jaren van vrijstelling zouden, volgens de Nederlandse overheid, bezitters van elektrische voertuigen (EV's) vanaf volgend jaar dan eindelijk wegenbelasting moeten gaan betalen, een maatregel die de kosten van elektrisch rijden aanzienlijk zou verhogen. Initieel was het plan een kortingsjaar aan te houden waar slechts 25% betaald zou moeten worden en vanaf 2026 de volle 100%. Deze wijziging in het belastingstelsel zou het einde betekenen van de volledige vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor EV's, waardoor de financiële aantrekkelijkheid van elektrische auto's drastisch zou verminderen. Een enorme doodsteek voor de transitie naar elektrische en duurzame mobiliteit. Volgens RTL berichtgeving die bevestigd is door Haagse bronnen zal de volledig batterij elektrische (BEV) auto tot minstens 2031 ten opzichte van fossiele brandstof en plug-in hybrides van fiscale voordelen kunnen genieten.

Stapsgewijze Belastingverhoging

Beginnend in 2025, zal de wegenbelasting voor elektrische auto's 25% van het standaardtarief bedragen en zal deze in 2026 verder stijgen naar 100%. De Vereniging Elektrisch Rijders licht toe dat door het aanzienlijke gewicht van de accu's in EV's, deze belastingverhoging aanzienlijk kan uitvallen. Een vergelijking toont aan dat een elektrische Volkswagen ID3, die momenteel geen wegenbelasting betaalt, vanaf 2026 jaarlijks €1200 aan belasting zou moeten afdragen. Ter vergelijking: een Volkswagen Golf op benzine betaalt jaarlijks €668.

Sjors ten Tije van de vereniging benadrukt dat "elektrische rijders 60 tot 70 procent meer belasting zullen betalen dan bestuurders van een brandstofauto". Deze verandering roept zorgen op over de betaalbaarheid van elektrische auto's en kan leiden tot een verschuiving terug naar benzinevoertuigen. Onderzoek wijst uit dat meer dan de helft van de huidige elektrische auto-eigenaren overweegt na 2025 terug te keren naar een brandstofauto.

Duurzaamheidsexpert Auke Hoekstra van de Technische Universiteit Eindhoven uit stevige kritiek op de nieuwe belastingplannen: "We stimuleren eerst elektrisch rijden en nu werpen we barrières op. Dit kan onze leidende positie in elektrische mobiliteit ondermijnen." Hoekstra benadrukt dat Nederland een koploper is in de aanleg van laadinfrastructuur, iets om trots op te zijn.

Mogelijke Verlichting in de Toekomst

Er is enige hoop voor EV-bezitters met plannen om de afbouw van de belastingkorting langzamer door te voeren dan oorspronkelijk bedoeld. Volgens bronnen bij het demissionaire kabinet zal de volledige belasting pas in 2031 van kracht zijn, wat eigenaren van elektrische auto's iets meer financiële ademruimte geeft. Deze geleidelijke verhoging moet worden vastgesteld in de komende Voorjaarsnota.

Tegelijkertijd zal de belastingkorting voor plug-in hybride auto's (PHEV's) verdwijnen om de inkomsten van de overheid op peil te houden. Deze aanpassingen tonen de complexiteit van de transitie naar een emissievrij wagenpark, waarbij de overheid probeert een evenwicht te vinden tussen milieubeleid en fiscale inkomsten.