Uitspraak kort geding: Rechter wijst bezwaar tegen ongelijke behandeling snellaadstations af

In haar vonnis in de rechtszaak die Fastned en MisterGreen hadden aangespannen tegen de Staat, heeft de Rechtbank Den Haag geoordeeld dat de Staat mag doorgaan in haar ongelijke behandeling tussen benzinestations en laadstations. De Rechtbank oordeelt: 'Van gelijke gevallen is (dus) geen sprake' omdat een benzinestation benzine verkoopt en een laadstation stroom. Fastned en MisterGreen zijn verbijsterd over deze uitspraak die ongelijke behandeling tussen basisvoorzieningen door de Staat goedkeurt en zullen dan ook tegen deze uitspraak in hoger beroep gaan.

Rechtzaak

De zaak ging over het feit of een benzinestation naast benzine ook stroom mag gaan verkopen op dezelfde verzorgingsplaats waar reeds een laadstation is of gepland staat. Met de uitspraak wordt er nu een situatie gecreëerd waarbij er geen twee laadstations per verzorgingsplaats zijn toegestaan, tenzij het tweede laadstation van een oliemaatschappij is. Daarbij geldt omgekeerd dat een laadstation geen benzine mag verkopen als aanvullende voorziening. Sterker nog, laadstations mogen geen enkele aanvullende voorziening aanbieden. Een benzinerijder mag dus blijkbaar wel broodjes halen en naar een toilet, maar een elektrische rijder niet, tenzij ze komt laden bij een oliemaatschappij.

De Staat mag onderscheid blijven maken tussen de basisvoorziening benzinestation en laadstation.

Ongelijk

Michiel Langezaal, CEO van Fastned: ''Het lijkt wel Animal Farm van George Orwell: All animals are equal, but some animals are more equal than others. Oliemaatschappijen worden door de minister behandeld alsof ze een 'status aparte' hebben en de rechter oordeelt nu dat dit geoorloofd is omdat oliemaatschappijen nu eenmaal anders zijn. Letterlijk. Ik heb altijd geleerd dat discrimineren niet mag, maar blijkbaar mag het dus toch. Naast het feit dat dit ingaat tegen mijn diepste overtuiging, is het zeer schadelijk voor de energietransitie en voor de kartrekkers van deze transitie zoals Fastned en MisterGreen.''

Op de hoogte blijven

Klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief van MisterGreen.