Datum: 5 juni 2023

MisterGreen Lease is een leasemaatschappij dat zich richt op het leasen van EV’s, met een sterke focus op zelfrijdende technologie, vandaar dat een groot deel van haar 5.000 EV’s in haar wagenpark bestaat uit Tesla’s. De visie van MisterGreen is om een toonaangevende speler te worden in de wereld van (deels-)autonoom (zelfrijdende) elektrische auto's met het doel om elektrisch rijden betaalbaar en veiliger maken. “In 2030 zullen zelfrijdende elektrische auto’s de goedkoopste manier van langeafstandsvervoer zijn”.

MisterGreen heeft de intentie om alle Tesla’s met de hardware aanwezig om (deels) autonoom te kunnen rijden, 10 jaar binnen de vloot te houden. De lage onderhoudskosten van EV’s speelt ook een belangrijke rol binnen deze intentie. Dus naast het aanbieden van nieuwe Tesla's in de lease, biedt MisterGreen Lease ook Occasion Lease en Private Lease aan. Anno heeft 2023 heeft MisterGreen 5.000 Tesla’s in vier verschillende landen in haar vloot, waarvan reeds een deel in Occasion Lease. “Wij hebben als doel gesteld om tot 2027 de vloot uit te breiden naar 15.000.”

Het bedrijf heeft afgelopen donderdag 11 mei dan ook een nieuw All-in-one occasion en Delivery Center in Weesp in gebruik genomen. Hier kunnen klanten terecht voor het uitkiezen van hun volgende Lease Tesla, alsmede voor specifiek EV onderhoud, bandenwissel en technische keuringen van hun Tesla.

Vanwaar MisterGreen’s focus op Tesla?

Tesla is om verschillende redenen een leider op de markt voor elektrische voertuigen. Ten eerste zijn hun batterijprestaties ongeëvenaard, waardoor ze een groter bereik en snellere oplaadtijden mogelijk maken. Ten tweede is hun productieproces efficiënt en innovatief, waardoor zij sneller EV’s van hoge kwaliteit kunnen produceren tegen lagere kosten. Bovendien verbeteren hun draadloze software-updates voortdurend hun EV’s en bieden ze nieuwe functies en oplossingen zonder dat een fysiek servicebezoek nodig is. Bovendien biedt hun Supercharging-netwerk handige en snelle oplaadmogelijkheden voor Tesla-bezitters. Ten slotte onderscheiden Tesla's Full Self Driving-mogelijkheden zich van de concurrentie, aangezien ze voorop lopen op het gebied van autonome rijtechnologie.

MisterGreen’s visie op de wetgeving zelfrijdende auto in Europa.

MisterGreen ziet de toekomst van de zelfrijdende Tesla in Europa positief in. Het bedrijf is van mening dat de UNECE-wetgeving voor autonome voertuigen mogelijk al op 1 januari 2024 van kracht zou kunnen zijn. Dit zou een belangrijke stap zijn in de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen en een enorme stimulans betekenen voor de verdere groei van de markt voor autonome voertuigen. MisterGreen is enthousiast over deze ontwikkeling en is van plan om de nieuwste technologieën op het gebied van autonome voertuigen te blijven volgen en te implementeren in hun eigen vloot van elektrische voertuigen.

ENGLISH BELOW

Why this Occasion Center in Weesp?

MisterGreen Lease is a leasing company that focuses on leasing EVs, with a strong emphasis on autonomous driving technology, which is why a large part of its fleet of 5,000 EVs consists of Teslas. MisterGreen's vision is to become a leading player in the world of (semi-)autonomous electric vehicles with the goal of making electric driving affordable and safer. "By 2030, self-driving electric cars will be the cheapest way of long-distance transportation."

MisterGreen intends to keep all Teslas equipped with the hardware for (semi-)autonomous driving within its fleet for 10 years. The low maintenance costs of EVs also play an important role in this intention. In addition to offering new Teslas for lease, MisterGreen Lease also provides Occasion Lease and Private Lease options. As of 2023, MisterGreen has 5,000 Teslas in its fleet in four different countries, with a portion already in Occasion Lease. "Our goal is to expand the fleet to 15,000 by 2027."

On Thursday, May 11th, MisterGreen Lease opened a new All-in-one Occasion and Delivery Center in Weesp. Here, customers can choose their next Lease Tesla and also receive specific EV maintenance, tire changes, and technical inspections for their Tesla.

Why is MisterGreen focused on Tesla?

Tesla is a leader in the electric vehicle market for several reasons. Firstly, their battery performance is unparalleled, allowing for greater range and faster charging times. Secondly, their production process is efficient and innovative, enabling them to produce high-quality EVs at lower costs. Furthermore, their wireless software updates constantly improve their EVs, offering new features and solutions without requiring a physical service visit. Additionally, their Supercharging network provides convenient and fast charging options for Tesla owners. Lastly, Tesla's Full Self Driving capabilities differentiate them from the competition, as they are at the forefront of autonomous driving technology.

MisterGreen's vision on self-driving car legislation in Europe.

MisterGreen has a positive outlook on the future of self-driving Teslas in Europe. The company believes that UNECE legislation for autonomous vehicles could potentially be in effect as early as January 1st, 2024. This would be a significant step in the development of self-driving vehicles and a tremendous boost for the further growth of the autonomous vehicle market. MisterGreen is excited about this development and intends to continue monitoring and implementing the latest technologies in autonomous vehicles within their own fleet of electric vehicles.